Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2024

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2024, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa Điện - Điện tử

11 Giảng viên

01 Thạc sĩ

06 Tiến sĩ

04 PGS/GS

2

Khoa Công nghệ thông tin

05 Giảng viên

03 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

04 Thạc sĩ

04 Tiến sĩ/PGS/GS

3

Khoa Dược

03 Giảng viên

03 Tiến sĩ/PGS/GS

4

Khoa Kế toán

07 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

09 Thạc sĩ/Tiến sĩ/PGS/ GS

5

Khoa Kỹ thuật công trình

02 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

03 Thạc sĩ

01 Tiến sĩ

6

Khoa Khoa học thể thao

03 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

03 Thạc sĩ

01 Tiến sĩ

01 PGS/GS

7

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

03 Giảng viên

03 Tiến sĩ/PGS/GS

8

Khoa Khoa học ứng dụng

03 Giảng viên/ giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

03 Tiến sĩ

9

Khoa Luật

02 Giảng viên

03 Trợ giảng

03 Cử nhân

02 Thạc sĩ

10

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

02 Giảng viên

02 Thạc sĩ/Tiến sĩ/ GS/PGS

11

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

03 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

03 Tiến sĩ

01 Thạc sĩ

12

Khoa Ngoại ngữ

09 Giảng viên

04 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

09 Thạc sĩ

02 Tiến sĩ

02 PGS/GS

13

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Phó trưởng Khoa

02 Trưởng bộ môn

06 Giảng viên

10 Giảng viên cơ hữu 2/cố

vấn

08 Tiến sĩ

11 Thạc sĩ

14

Khoa Tài chính - Ngân hàng

04 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

03 Thạc sĩ

02 Tiến sĩ

01 GS/PGS

15

Khoa Toán - Thống kê

02 Giảng viên

01 Tiến sĩ

01 PGS/GS

16

Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

02 Giảng viên

02 Thạc sĩ

17

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

01 Giảng viên

01 Thạc sĩ

18

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

04 Giảng viên Việt Nam

03 Giảng viên nước ngoài

07 Thạc sĩ

19

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

05 Giảng viên

05 Đại học

20

Trung tâm Tin học

01 Giảng viên

01 Thạc sĩ

21

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

05 Giáo viên nước ngoài

05 Đại học

2. Khối nghiên cứu:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

01 Nghiên cứu viên

01 Tiến sĩ

2

Khoa Công nghệ thông tin

03 Nghiên cứu viên/Trợ lý Nghiên cứu viên

02 Thạc sĩ

01 Tiến sĩ

3

Khoa Điện - Điện tử

04 Nghiên cứu viên

04 Tiến sĩ

4

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

01 Nghiên cứu viên

01 Tiến sĩ

5

Khoa Khoa học ứng dụng

03 Nghiên cứu viên

03 Tiến sĩ

6

Khoa Kế toán

03 Nghiên cứu viên

03 Tiến sĩ/PGS/GS

7

Khoa Quản trị kinh doanh

02 Nghiên cứu viên

02 Tiến sĩ

8

Viện Công nghệ tiên tiến

06 Nghiên cứu viên/Trợ lý Nghiên cứu viên

04 TS/PGS/GS

02 Thạc sĩ

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Văn phòng Hội đồng trường

01 Chuyên viên

01 Đại học

2

Văn phòng Ban giám hiệu

01 Chuyên viên

01 Đại học

3

Viện Công nghệ tiên tiến

01 Chuyên viên

01 Đại học

4

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Chuyên viên

01 Đại học

5

Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng

02 Chuyên viên

02 Đại học

6

Cơ sở Bảo Lộc

01 Nhân viên kỹ thuật

01 Cao đẳng

7

Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

01 Chuyên viên

01 Đại học

8

Phòng Quản trị thiết bị

02 Nhân viên kỹ thuật

02 Cao đẳng

9

Phòng Sau đại học

01 Chuyên viên

01 Đại học

10

Phòng Đại học

01 Chuyên viên

01 Thạc sĩ

11

Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ

01 Chuyên viên

01 Đại học

12

Phòng Công tác học sinh sinh viên

03 Chuyên viên

03 Đại học

13

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

01 Chuyên viên

01 Đại học

14

Phòng Tổ chức hành chính

02 Chuyên viên

02 Đại học

15

Thư viện

01 Chuyên viên

01 Đại học

16

Ký túc xá

01 Chuyên viên

01 Đại học

17

Phòng Điện toán - Máy tính

03 Chuyên viên

03 Đại học

18

Trung tâm Tin học

01 Chuyên viên

01 Thạc sĩ

19

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên

02 Chuyên viên

02 Đại học

20

Tạp chí Công nghệ tiên tiến và tính toán (JAEC)

01 Chuyên viên

01 Đại học

21

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Phó Hiệu trưởng

03 Chuyên viên

01 Nhân viên kỹ thuật

01 Thạc sĩ

03 Đại học

01 Cao đẳng

* Tuyển dụng bổ sung:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1 Phòng Tài chính 01 Chuyên viên

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (tuyển dụng bổ sung): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/07/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.