Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Đánh giá hiệu năng của các phương pháp tính toán năng lượng tự do khi đánh giá liên kết của các chất ức chế với SARS-CoV-2 Mpro
Thời gian: 13:00 đến 15:00
Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Cuộc thi Mitsubishi Electric Cup Automation 2021
Thời gian: Từ 25/1/2021 đến 30/7/2021
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Bright technical careers – Are you ready?
Thời gian: 08:00-11:00
Địa điểm: Hội trường 10F, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Seminar chuyên đề tháng 12/2020
Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00
Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Tọa đàm: "Trách nhiệm của thanh niên hành động giảm tác động của biến đổi khí hậu"
Thời gian: 16:00 - 19:00
Địa điểm: Hội trường 10F, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày hội tự động hoá 2020: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất
Thời gian: 08:00 - 21:00
Địa điểm: Đại Học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh