Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Hội thảo quốc tế về Toán học và Ứng dụng ICMA 2022
Thời gian: Từ ngày 14/07 đến 15/07/2022.
Địa điểm: Phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Xưởng thiết kế mùa hè XANH 2022: Nhà ở Cohousing hướng đến tiêu chuẩn công trình xanh
Thời gian: Từ ngày 09/07 đến 17/07/2022.
Địa điểm: Khu Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo quốc tế về Blockchain và quản trị tài chính tiên tiến
Thời gian: Ngày 23/06 và 24/06/2022.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày tham quan Trường và thông tin tuyển sinh
Thời gian: 8:00-11:30, 21/05/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
Ngày hội việc làm Đại học Tôn Đức Thắng 2022
Thời gian: Từ 7:00, Thứ sáu, 06/05/2022.
Địa điểm: Sảnh nối G-F, đường nội bộ số 1, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày tham quan Trường và thông tin tuyển sinh
Thời gian: 8:00-11:30, 16/04/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.