Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Cuộc thi “Sinh viên chung tay tiết kiệm điện”
Thời gian: Từ 01/04/2022 - 15/06/2022.
Địa điểm: Sảnh C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày tham quan Trường | Tọa đàm "Học Chương trình Tú tài Quốc tế tại VFIS"
Thời gian: 8:30-11:30, 12/03/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
Ngày hội thông tin VFIS
Thời gian: 8:30-11:30, 26/02/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
OPEN HOUSE - Cả nhà cùng học tại VFIS
Thời gian: 8:30-11:00, 15/01/2022.
Địa điểm: Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan.
Seminar: Một số nghiên cứu mới về thực vật và động vật tại Việt Nam
Thời gian: 13:30-15:30, 15/09/2021.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.
Seminar: Phương pháp dựa lấy mẫu ô để tính ái lực liên kết các phối tử
Thời gian: 13:30-15:30, 01/09/2021.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.