Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Chuyên đề định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
Thời gian: 09:15 - 11:05, ngày 02/11/2023.
Địa điểm: Hội trường A403, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề "Sinh viên khởi nghiệp cùng AI"
Thời gian: 15:00 - 17:30, ngày 01/11/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học và thạc sĩ năm 2023
Thời gian: 6:45 - 12:00 và 13:00 - 17:00, ngày 27/10 và 03/11/2023.
Địa điểm: Trụ sở chính Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chương trình ngắn hạn cho sinh viên Trường Đại học Bắc Đan Mạch
Thời gian: Từ 23/10 đến 03/11/2023.
Địa điểm: Trụ sở chính Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chương trình chạy bộ vì cộng đồng trên nền tảng UpRace
Thời gian: 6:30, ngày 21/10/2023.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề “Gen Z - Đánh thức tiềm năng”
Thời gian: 14:00 - 17:00 ngày 17/10/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.