Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Đoàn sinh viên trường Aarhus Business College đến tham gia khóa học ngắn hạn tại TDTU năm 2023
Thời gian: Từ ngày 17/09/2023 đến ngày 13/10/2023.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo quốc tế về khoa học thể thao năm 2023
Thời gian: Từ ngày 21 - 22/7/2023.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Diễn giả công chúng “AI và AI trong các nghiên cứu khoa học khác”
Thời gian: 14:15-17:00, 12/7/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày hội việc làm Trường Đại học Tôn Đức Thắng Lần 1/2023
Thời gian: Từ 7:00, Thứ sáu, 21/04/2023.
Địa điểm: Sảnh nối G-F, đường nội bộ số 1, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Thời gian: 14h30, ngày 14/04/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng - TDTU Destination 2023
Thời gian: Ngày 08/04/2023.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.