Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Chuyên đề “Định vị thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội”
Thời gian: 9:30-11:30, ngày 15/12/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề "Nguồn nhân lực trẻ cho sự phát triển bền vững trong nền kinh tế xanh"
Thời gian: 15:30-17:30, ngày 14/12/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tránh thai an toàn”
Thời gian: 13:30-16:00, ngày 12/12/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề "Digital well-being - Sống khỏe thời kỹ thuật số"
Thời gian: 9:00-11:00, ngày 07/12/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề "Thái độ và sự thành công của Gen Z"
Thời gian: 15:00-17:30, ngày 05/12/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày hội việc làm Trường Đại học Tôn Đức Thắng lần 2 năm 2023
Thời gian: 7:00-16:00, ngày 01/12/2023.
Địa điểm: Sảnh nối G-F, đường nội bộ số 1, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.