Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Chuyên đề "Digital well-being - Sống khỏe thời kỹ thuật số"
Thời gian: 9:00-11:00, ngày 07/12/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề "Thái độ và sự thành công của Gen Z"
Thời gian: 15:00-17:30, ngày 05/12/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày hội việc làm Trường Đại học Tôn Đức Thắng lần 2 năm 2023
Thời gian: 7:00-16:00, ngày 01/12/2023.
Địa điểm: Sảnh nối G-F, đường nội bộ số 1, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo quốc tế về Công nghệ môi trường và những phát kiến
Thời gian: 8:00-17:00, ngày 29/11/2023.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên TDTU năm 2023”
Thời gian: 14:00-17:30, ngày 28/11/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chương trình định hướng nghề nghiệp và thực tập viên tiềm năng Sacombank 2024
Thời gian: 13:30-17:30, ngày 27/11/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.