Đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA lần thứ 397

Với định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, việc cải tiến toàn bộ hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) theo chuẩn mực quốc tế được kiên trì thực hiện để đạt được mục tiêu. Trong quá trình này, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo luôn được Nhà trường chú trọng. Các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế là một bước tiến quan trọng của TDTU trong quá trình quốc tế hóa và phát triển Trường theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế.

Tiếp tục thực hiện kiểm định chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế theo kế hoạch, Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo gồm: Kỹ thuật phần mềm, Tài chính ngân hàng và Khoa học môi trường theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 được tổ chức với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 08:00, ngày 16/07/2024

Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa, Trưởng bộ môn các chương trình đào tạo theo Kế hoạch số 909, Lãnh đạo các đơn vị, Giảng viên - Viên chức - Sinh viên đăng ký

Thông tin liên hệ: Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Email: dtqa@tdtu.edu.vn

 

tdtu