Skip to main content

Thông báo

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung chương trình liên kết quốc tế trình độ đại học năm 2017  tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung chương trình liên kết quốc tế trình độ đại học năm 2017 tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh
Đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển nguyện vọng bổ sung chương trình liên kết quốc tế trình độ đại học năm 2017 tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh.
Điểm trúng tuyển đại học chính qui năm 2017 theo Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPTquốc gia
Điểm trúng tuyển đại học chính qui năm 2017 theo Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia
Hội đồng tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 theo Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia.
Thư viện truyền cảm hứng của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU INSPIRE Library)
Thư viện truyền cảm hứng của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU INSPIRE Library)
TDTU INSPIRE Library là Thư viện đúng tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại nhất Việt Nam; cũng là Thư viện tiên phong ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ mới trong quản lý vận hành, điển hình là Hệ thống phần mềm ALEPH với tính năng nổi bật phân hệ quản lý tài liệu theo khóa học cùng các ứng dụng khác đang được triển khai tại Thư viện các đại học hàng đầu thế giới như: Đại học Harvard, Đại học Oxford,…
Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2017/2018
Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo Chương trình tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2017/2018
Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
Subscribe to Thông báo