Skip to main content

Quốc tế hóa

Triển khai chương trình giáo dục 2 giai đoạn với Đại học La Trobe
Việc giảng dạy do các giáo sư LTU phụ trách; lớp học được tổ chức tại TDTU và LTU. Đây là nỗ lực của hai đại học để cung cấp môi trường...
Các đại học Cộng hòa liên bang Đức thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Các bên đã trao đổi về những chương trình hợp tác khoa học công nghệ, xây dựng chương trình giáo dục liên kết cấp song bằng...
Học viện công nghệ Hoàng gia Melbourne thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Hai bên đã trao đổi về những chương trình hợp tác như: khoa học công nghệ, xây dựng quỹ học bổng cho sinh viên xuất sắc...
Sinh viên Đại học La Trobe trải nghiệm tại Đại học Tôn Đức Thắng
12 sinh viên Đại học La Trobe sẽ thực hiện dự án “Xử lý chất thải rắn tại Việt Nam” cùng với sinh viên TDTU...
Đại học Bristol làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Hai bên đã trao đổi các chương trình hợp tác tiềm năng như: chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên; hợp tác nghiên cứu khoa học;...
Bộ trưởng Bộ môi trường Cộng hòa Séc thăm Đại học Tôn Đức Thắng
Chuyến thăm có mục đích đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác giữa TDTU và các doanh nghiệp, địa phương thân hữu của TDTU với các đại học và doanh nghiệp Cộng hòa Séc...
Subscribe to Quốc tế hóa