Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022
Nhà trường tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. KTS Ngô Lê Minh và TS. Phan Thanh Toàn.
Thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.
Đại học Tôn Đức Thắng công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Ngày 6/01/2022, Nhà trường công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Phạm Thị Minh Lý và TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương.
Subscribe to Phó Giáo sư