Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Ngày hội việc làm Trường Đại học Tôn Đức Thắng Lần 1/2023
Thời gian: Từ 7:00, Thứ sáu, 21/04/2023.
Địa điểm: Sảnh nối G-F, đường nội bộ số 1, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày hội tư vấn hướng nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng - TDTU Destination 2023
Thời gian: Từ 8:00 - 17:00, ngày 08/04/2023.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Workshop Giáo dục Sau đại học tại New Zealand 03/2023
Thời gian: Từ 10:00 - 11:30, Thứ sáu, ngày 17/03/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo khoa học “Envisioning Possibilities”
Thời gian: Từ ngày 09/12 đến ngày 10/12/2022.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Các sự kiện bên cạnh Chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Trường
Thời gian: Từ ngày 17/9 đến ngày 24/9/2022.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Diễn giả công chúng "Ứng dụng 5G: Thách thức và cơ hội phát triển trong thời kỳ bình thường mới"
Thời gian: 09:00-11:30, 06/9/2022.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.