Skip to main content

Khoa học-Công nghệ

Một thành tựu khoa học mới trên tạp chí hàng đầu của chuyên ngành Marketing
Tác giả chính của công trình này là TS. Phạm Thị Minh Lý, Khoa quản trị kinh doanh TDTU.
GS. Nguyễn Văn Tuấn hướng dẫn làm nghiên cứu cho nghiên cứu viên, học viên và sinh viên
GS. Nguyễn Văn Tuấn là Cố vấn cao cấp về khoa học, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo.
Kết quả nghiên cứu mới của Đại học Tôn Đức Thắng trên tạp chí ngoại hạng
Công trình được công bố trên Tạp chí International Journal of Heat and Mass Transfer
Thanh toán số tại Việt Nam, hiện trạng và xu hướng
Các phương thức thanh toán số đã, đang và dần phổ biến và trở thành xu thế tất yếu tại các nước trên thế giới.
Nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đến báo cáo tại Hội thảo FMA 2019
Theo chương trình chính thức của Hội thảo về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2019, có 130 báo cáo của các học giả được trình bày tại Hội thảo.
Hội thảo khoa học về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2019
Năm 2019, Việt Nam được chọn là quốc gia để FMA tổ chức Hội thảo Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Lần thứ 11; và Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vinh dự là chủ thể đồng tổ chức cùng với FMA.
Subscribe to Khoa học-Công nghệ