Một thành tựu mới trên tạp chí Khoa học Vật lý hàng đầu thế giới

Một kết quả nghiên cứu mới: Allele fixation probability in a Moran model with fluctuating fitness landscapes [nghĩa tiếng Việt: Xác suất cố định Alen trong Mô hình Moran với cảnh quan tiến hóa dao động] của các Nhà khoa học Vật lý thuộc Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã được công bố trên tạp chí nổi tiếng thế giới: Physical Review E của Nhà xuất bản American Physical Society. Physical Review E là một tạp chí thuộc Danh mục ISI có Impact Factor (IF) là 2.366 [theo Journal Citation Reports; Clarivate, Hoa Kỳ]; và H-index là 249 [theo SJR; Tây Ban Nha]. Trong hệ thống xếp hạng các ấn phẩm khoa học quốc tế của TDTU, Physical Review E được xếp là tạp chí ngoại hạng chuyên ngành hẹp của Statistics and Probability của SJR.

Công trình này giúp xem xét ảnh hưởng của nồng độ chất nhạy cảm và hiệu ứng pH của môi trường. Các phép đo lý thuyết sử dụng cả hình học dimer tổng hợp và tính toán năng lượng HOMO-LUMO. Nghiên cứu đã tìm ra được độ pH và nồng độ tối ưu của chất nhạy cảm trong môi trường phản ứng và năng suất hydro cao từ quá trình chiết xuất nước là 138,3 μmol (348 TONs) bằng thuốc nhuộm WPTZ2TS.

david-saakian-01.png
Ảnh chụp về xếp hạng của Tạp chí Physical Review E

 

Tác giả chính của công trình là Tiến sĩ David Saakian, nhà nghiên cứu của Viện khoa học vật liệu tiên tiến (AIMaS) thuộc TDTU. Đây là kết quả của một nghiên cứu dài hạn và công phu. Với yêu cầu chất lượng rất cao, Physical Review E chỉ chấp nhận các kết quả nghiên cứu mang tính tiên phong.

david-saakian-02.png
Ảnh của bài báo trên Tạp chí Physical Review E

 

Tiến sĩ David Saakian đã công bố 109 công trình trên các tạp chí ISI uy tín, và hiện là một trong những nhà nghiên cứu mạnh tại AIMaS.