Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Hội thảo quốc tế về Công nghệ môi trường và những phát kiến
Thời gian: 8:00-17:00, ngày 29/11/2023.
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên TDTU năm 2023”
Thời gian: 14:00-17:30, ngày 28/11/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chương trình định hướng nghề nghiệp và thực tập viên tiềm năng Sacombank 2024
Thời gian: 13:30-17:30, ngày 27/11/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề "Hiểu bản thân, sống trách nhiệm"
Thời gian: 15:00-17:30, ngày 23/11/2023.
Địa điểm: Hội trường 6B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023
Thời gian: Ngày 18/11/2023.
Địa điểm: Trụ sở chính Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Chuyên đề "Ứng phó với stress"
Thời gian: 09:00-11:30, ngày 09/11/2023.
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.