Chuyên đề “Hành trình đến tương lai của bạn”

Sự kiện được Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên phối hợp với Công ty Cổ phần FPT tổ chức với mục đích tạo động lực cho sinh viên trong việc xây dựng lộ trình phát triển bản thân và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 14:00, ngày 09/05/2024 (thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thông tin khách mời:

- Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

- Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT

Đăng ký tham gia: tại đây

Thông tin liên hệ: Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên (C.0003), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Email: htdn@tdtu.edu.vn

tdtu