Skip to main content
x

Ban chấp hành Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 9 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng gồm 3 đồng chí.

Ban chấp hành

Ong-Le-Vinh-Danh-BT.jpg
Đồng chí Lê Vinh Danh
Bí thư
Ông Võ Hoàng Duy.jpg
Đồng chí Võ Hoàng Duy
Phó Bí thư
Bà Phạm Thị Minh Lý.jpg
Đồng chí Phạm Thị Minh Lý
Ủy viên Thường vụ
Ông Nguyễn Văn Bắc.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc
Đảng ủy viên
Ông Trần Minh Tùng.jpg
Đồng chí Trần Minh Tùng
Đảng ủy viên
Ông Nguyễn Quốc Bảo.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo
Đảng ủy viên
Bà Trần Thị Nguyệt Sương.jpg
Đồng chí Trần Thị Nguyệt Sương
Đảng ủy viên
Ông Trần Trọng Đạo.jpg
Đồng chí Trần Trọng Đạo
Đảng ủy viên
Ông Nguyễn Minh Quang.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Quang
Đảng ủy viên
Ông Trịnh Phi Cường.jpg
Đồng chí Trịnh Phi Cường
Đảng ủy viên
Ông Phạm Nhất Phương.jpg
Đồng chí Phạm Nhất Phương
Đảng ủy viên

Ủy ban Kiểm tra

Bà Phạm Thị Minh Lý.jpg
Đồng chí Phạm Thị Minh Lý
Chủ nhiệm
Ông Nguyễn Quốc Bảo.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo
Phó chủ nhiệm