Ban chấp hành Đảng bộ

Danh sách Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Ban chấp hành

Ông Võ Hoàng Duy.jpg
Đồng chí Võ Hoàng Duy
Phó Bí thư
Bà Phạm Thị Minh Lý.jpg
Đồng chí Phạm Thị Minh Lý
Ủy viên thường vụ
Ông Trần Trọng Đạo.jpg
Đồng chí Trần Trọng Đạo
Đảng ủy viên
Ông Nguyễn Quốc Bảo.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo
Đảng ủy viên
Ong-Bach-Xuan-Ha.jpg
Đồng chí Bạch Xuân Hà
Đảng ủy viên
Ông Trần Minh Tùng.jpg
Đồng chí Trần Minh Tùng
Đảng ủy viên
Ông Trịnh Phi Cường.jpg
Đồng chí Trịnh Phi Cường
Đảng ủy viên

Ủy ban kiểm tra

Bà Phạm Thị Minh Lý.jpg
Đồng chí Phạm Thị Minh Lý
Chủ nhiệm
Ông Nguyễn Quốc Bảo.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo
Phó chủ nhiệm