Skip to main content
x

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính

I-Quá trình hình thành, phát triển:

 • Đề án thành lập Phòng Tổ chức hành chính (ngày 14/3/1997) được xây dựng cùng với Đề án thành lập Trường Đại học Tôn Đức Thắng, với chức năng là đơn vị nghiệp vụ giúp Ban Giám hiệu tổ chức và thực hiện các công tác về tổ chức, nhân sự và hành chính tổng hợp.
 • Sau khi có quyết định thành lập Trường, ngay tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng quản trị (ngày 07/11/1997) đã thông qua các vấn đề về tổ chức nhân sự và xây dựng các phòng chức năng. Ngày 28/02/1998, Phòng Tổ chức hành chính - quản trị được thành lập theo Quyết định số 33/TĐT-QĐ của Hiệu trưởng.
 • Để phù hợp với thực tế hoạt động, ngày 19/3/1998, Hiệu trưởng có Quyết định số 78/TĐT-TCHC tách Phòng Tổ chức hành chính - quản trị thành 2 phòng: Tổ chức hành chính và Quản trị thiết bị.
 • Ngày 24/02/2000, Phòng Tổ chức hành chính - công tác chính trị sinh viên được thành lập theo Quyết định số 155/TĐT-QĐ trên cơ sở sát nhập 2 phòng: Tổ chức hành chính và Công tác chính trị sinh viên.
 • Cùng với sự phát triển của Nhà trường, ngày 25/11/2005, Hiệu trưởng đã có Quyết định số 774/TĐT-TCNS về việc chia tách Phòng Tổ chức hành chính - công tác chính trị sinh viên thành Phòng Tổ chức hành chính và Phòng công tác chính trị, học sinh-sinh viên như hiện nay. Trong hơn 20 năm qua, tổ chức hoạt động của Phòng đã có nhiều thay đổi kịp thời theo quy mô phát triển lớn mạnh của Nhà trường nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và có đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Trường.

II-Chức năng nhiệm vụ:

Theo Quyết định số 1536/2013/TĐT-QĐ ngày 26/11/2013 của của Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức hành chính có một số chức năng, nhiệm vụ chính sau:

 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức - cán bộ, công tác thi đua và hành chính tổng hợp; các chính sách, chế độ cho cán bộ, viên chức;
 • Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp; hành chính, văn thư, lưu trữ;
 • Giám sát các đơn vị trong Trường thực hiện các nội quy, quy định, chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Chủ trì giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường (trừ khách quốc tế); phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho khách trong thời gian làm việc với Trường;
 • Thực hiện chăm sóc y tế ban đầu cho cán bộ, viên chức, học sinh - sinh viên trong Nhà trường.

III-Đội ngũ nhân sự:

Quá trình phát triển của Phòng đã có sự tham gia của rất nhiều cán bộ viên chức, đóng góp xây dựng thành tích chung của Phòng và góp phần tích cực cho sự phát triển của Nhà trường.

 • Đội ngũ quản lý qua các thời kỳ:
- TS Phan Ngọc TrungQuyền Trưởng phòng
- Ông Nguyễn Ngọc QuỳnhTrưởng phòng
- TS Nguyễn Phước ThànhPhó Hiệu trưởng, Phụ trách phòng
- Ông Trương LợiTrưởng phòng
- Ông Trần Trung MậuTrưởng phòng
- Bà Hoàng Thị Kim ThanhPhụ trách phòng
- ThS Hà Thị LàTrưởng phòng
- ThS Võ Thanh Bình EmPhụ trách phòng
- Ông Vũ An NinhTrưởng phòng
 • Đội ngũ nhân sự hiện tại:
- Tiến sĩ Đặng Thị Thu Huyền – Trưởng phòng
 Email: dangthithuhuyen@tdtu.edu.vn
TS-Dang-thi-thu-huyen.jpg

 

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Quang – Phó trưởng phòng
 Email: nguyenminhquang@tdtu.edu.vn
Ong-Nguyen-Minh-Quang.jpg

- Ông Dương Thế Duy – Thư ký Hiệu trưởng

- Bà Trần Thị Hồng Hà – Viên chức hành chính

- Bà Phan Thị Vũ Hạnh – Viên chức hành chính

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Viên chức hành chính

- Ông Nguyễn Việt Sơn – Viên chức hành chính

- Bà Trần Thị Ngọc Hiền – Viên chức hành chính

- Ông Trần Thanh Tú – Viên chức hành chính

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Viên chức hành chính

- Ông Nguyễn Văn Doanh – Viên chức y tế

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Viên chức y tế

- Ông Nguyễn Mạnh Hoạch – Viên chức Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn

- Bà Lê Thị Liễm – Viên chức Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn

 
Thông tin liên hệ:
Phòng A0009, Đại học Tôn Đức Thắng - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (028) 377 55 035; Email: 
phongtchc@tdtu.edu.vn