Skip to main content
x

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính

I-Quá trình hình thành và phát triển:

 • Đề án thành lập Phòng tổ chức hành chính (14/3/1997) với tư cách là một đơn vị nghiệp vụ giúp Ban giám hiệu nhà trường tổ chức và thực hiện các công tác về tổ chức, nhân sự và văn thư hành chính, đã được xây dựng cùng với Đề án thành lập Trường.
 • Ngay sau khi có quyết định thành lập Trường, tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng quản trị (07/11/1997), trong nội dung thông qua các vấn đề về tổ chức nhân sự, Hội đồng quản trị thống nhất việc xây dựng các phòng chức năng. Ngày 28/02/1998, Phòng tổ chức hành chính - quản trị ra đời theo quyết định số 33/TĐT-QĐ của Hiệu trưởng nhà trường.
 • Để phù hợp với tình hình thực tế của Trường, ngày 19/3/1998, Hiệu trưởng nhà trường đã có Quyết định số 78/TĐT-TCHC tách Phòng tổ chức hành chính - quản trị thành 2 phòng: Tổ chức hành chính và Quản trị thiết bị.
 • Ngày 24/02/2000, Phòng tổ chức hành chính - công tác chính trị sinh viên được thành lập theo Quyết định số 155/TĐT-QĐ trên cơ sở sát nhập 2 phòng: Tổ chức hành chính và Công tác chính trị sinh viên.
 • Cùng với sự phát triển của Nhà trường, đến ngày 25/11/2005, Hiệu trưởng nhà trường đã có Quyết định số 774/TĐT-TCNS, về việc tách Phòng tổ chức hành chính - công tác chính trị sinh viên thành Phòng công tác chính trị, học sinh-sinh viên và Phòng tổ chức hành chính như hiện nay. Trong những năm qua, các hình thức tổ chức tuy có thay đổi cho thích hợp với quy mô phát triển và đặc điểm của Nhà trường, song không ngoài mục tiêu để Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng; phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

II-Chức năng nhiệm vụ:

Căn cứ Quyết định số 68/TĐT-TCNS ngày 26/7/2006 của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng tổ chức hành chính có những chức năng nhiệm vụ chính như sau:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức - cán bộ, công tác thi đua và hành chính tổng hợp.
 • Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức; công tác thống kê, tổng hợp; thực hiện các hoạt động hành chính, văn thư, lưu trữ.
 • Chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên trong Nhà trường.
 • Giám sát các đơn vị trong Trường thực hiện các nội quy, quy định, chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Chủ trì giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường (trừ khách quốc tế); phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian làm việc với Trường.

III-Đội ngũ nhân sự:

Qua thời gian xây dựng và phát triển, với những tên gọi khác nhau, đã có rất nhiều lớp cán bộ - nhân viên tham gia đóng góp vào thành tích chung của Phòng và góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

 • Đội ngũ quản lý qua các thời kỳ:
-TS Phan Ngọc TrungQuyền Trưởng phòng
-Ông Nguyễn Ngọc QuỳnhTrưởng phòng
-TS Nguyễn Phước ThànhPhó Hiệu trưởng, Phụ trách phòng
-Ông Trương LợiTrưởng phòng
-Ông Trần Trung MậuTrưởng phòng
-Bà Hoàng Thị Kim ThanhPhụ trách phòng
-ThS Hà Thị LàTrưởng phòng
-ThS Võ Thanh Bình EmPhụ trách phòng
-Ông Vũ An NinhTrưởng phòng
 • Đội ngũ nhân sự hiện tại:
-Tiến sĩ Đặng Thị Thu Huyền – Trưởng phòng
 Email: dangthithuhuyen@tdtu.edu.vn
TS-Dang-thi-thu-huyen.jpg

 

-Thạc sĩ Nguyễn Minh Quang – Phó trưởng phòng
 Email: nguyenminhquang@tdtu.edu.vn
Ong-Nguyen-Minh-Quang.jpg
-Ông Dương Thế Duy – Viên chức
-Bà Trần Thị Hồng Hà – Viên chức
-Ông Nguyễn Văn Doanh – Viên chức y tế
-Bà Phan Thị Vũ Hạnh – Viên chức
-Ông Nguyễn Việt Sơn – Viên chức
-Bà Trần Thị Ngọc Hiền – Viên chức
-Ông Trần Thanh Tú – Viên chức
-Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Viên chức
-Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Viên chức y tế
 
 
Thông tin liên hệ:
Phòng A0009, Đại học Tôn Đức Thắng - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (028) 377 55 035; Email: 
phongtchc@tdtu.edu.vn