Phòng quản trị thiết bị

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện việc quản trị, quản lý sử dụng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị.. ) của Trường.

Thực hiện phản biện, mua sắm và theo dõi hiệu quả sử dụng tài sản của trường phục vụ công tác học tập, giảng dạy, làm việc, nghiên cứu.

Thừa lệnh Hiệu trưởng thực hiện các công tác mua sắm, nhập kho, đánh mã, quản lý, trang bị, phân phối sử dụng, bảo quản, bảo trì, đánh giá… vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, mảng xanh của trường và các công tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của BGH.

Xây dựng nội quy, quy chế, quy định về quản lý, sử dụng – bảo quản tài sản, nhà cửa và các công trình công cộng cũng như các trang thiết bị.

Thực hiện các nội dung công tác trong quan hệ với các đơn vị ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được BGH giao.

2. Nhiệm vụ

Lập và thực hiện các kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp các công trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.

Tổ chức thực hiện đúng quy trình mua sắm máy móc, vật tư, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ theo quy định hiện hành tại các cơ sở trực thuộc trường.

Tổ chức quản lý, nhập kho, phân phối sử dụng, theo dõi bão quản, bảo trì, sửa chữa, thay thế, đánh giá định kỳ và đề xuất các giải pháp khác liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, dạy, học và nghiên cứu…;

Đảm bảo công tác Điện, Nước, triển khai thực hiện các chính sách tiết kiệm và vệ sinh toàn cơ sở chính để phục vụ toàn bộ các hoạt động của trường, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ này tại các cơ sở khác còn lại của trường.

Thực hiện các công tác liên quan đến hồ sơ, chứng từ phục vụ công tác quản lý tài sản.

Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, phòng học, phòng họp, hội trường, hội thảo, hội nghị và các sự kiện cấp đơn vị, cấp trường..

Thực hiện công tác trang bị, quản lý, bảo trì hệ thống âm thanh, máy chiếu, tivi, máy lạnh, máy uống nước và các thiết bị văn phòng, các thiết bị giảng đường, phòng học… của Trường.

Thực hiện quản lý, giám sát, vận hành hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, Khu liên hợp thể thao (Nhà thi đấu, Sân vận động, Hồ bơi, Sân Tennis..)

Tổ chức quản lý, chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng cây xanh toàn cơ sở Tân phong, giám sát và hỗ trợ các cơ sở khác của trường khi thực hiện các công việc liên quan.

Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất (xe, máy móc, thiết bị..) của Nhà Trường; thực hiện cấp phát và điều chuyển tài sản, trang thiết bị trong toàn trường phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đơn vị, cá nhân tại Trường theo đúng quy định, quy trình.

Thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ và đột xuất.

Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng cháy chữa cháy của Trường.

Tổ chức thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGH Nhà Trường.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

  • Lãnh đạo đương nhiệm
- Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng
 Email: nguyenvanhung@tdtu.edu.vn
nguyen-van-hung-qttb.jpg
 
- Ông Phạm Văn Bé - Phó Trưởng phòng
 Email: phamvanbe@tdtu.edu.vn
phung-thi-thuy-thuy-qttb.jpg
 
- Ông Nguyễn Mậu Khôi - Trợ lý Trưởng phòng
 Email: nguyenmaukhoi@tdtu.edu.vn
phung-thi-thuy-thuy-qttb.jpg
  • Cơ cấu nhân sự

qttb_0.PNG

 

Thông tin liên hệ
Tầng 1, Phòng A103, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 377 55 060; Email: 
qttb@tdtu.edu.vn