Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục thăng hạng 114 thế giới về phát triển bền vững

Tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Ranking (UI GreenMetric) vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2022 vào ngày 15/12/2022.

Trong Bảng xếp hạng năm nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tăng 8 bậc so với thứ hạng năm 2021; đứng thứ 114 (với tổng điểm 8.100) trong tổng số 1.050 đại học tham gia bảng xếp hạng các trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2022 của UI GreenMetric.

TDTU đã tham gia hệ thống xếp hạng này 7 năm liên tiếp và liên tục duy trì thứ hạng TOP 200 trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững nhất thế giới. Đồng thời, Trường được xếp hạng cao nhất trong số các trường đại học Việt Nam tham gia xếp hạng năm nay.

TDTU luôn chú trọng phát triển bền vững và làm đúng cam kết xây dựng đại học hiện đại; nâng cao năng lực giáo dục và nghiên cứu; phát triển cảnh quan và cơ sở hạ tầng theo hướng hòa hợp với thiên nhiên; nỗ lực tiết kiệm, gìn giữ nguồn lực; tăng trưởng theo hướng xanh để bảo vệ môi trường và trái đất.

tdtu

tdtu

tdtu