Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 142 Châu Á theo QS

Hệ thống xếp hạng QS đã công bố kết quả xếp hạng đại học Châu Á cho kỳ xếp hạng 2022 (QS Asia University Rankings 2022) với 687 có sở giáo dục đại học trên toàn Châu Á tham gia xếp hạng.

Việt Nam có 11 đại học/trường đại học được xếp hạng, trong đó Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) xếp thứ 142, tăng 21 bậc so với kỳ xếp hạng 2021 và đứng đầu Việt Nam.

QS Asia University Rankings là một trong các bảng xếp hạng đại học theo khu vực của tổ chức xếp hạng đại học thế giới QS (Anh Quốc). Bảng xếp hạng này dựa trên 11 chỉ số để xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: Uy tín về học thuật (30%), Uy tín đối với nhà tuyển dụng (20%), Tỉ lệ giảng viên/sinh viên (10%), Hợp tác quốc tế về nghiên cứu (10%), Số trích dẫn của từng công bố quốc tế (10%),  Số công bố quốc tế của từng giảng viên (5%), Số lượng nhân viên có trình độ tiến sĩ (5%), Tỉ lệ sinh viên trao đổi chiều đến và chiều đi (2.5% cho mỗi tiêu chí).

Có thể thấy các chỉ số đánh giá của QS khá toàn diện, bên cạnh dữ liệu thu thập được từ các cơ sở dữ liệu về công bố quốc tế và số liệu cung cấp của các cơ sở giáo dục, dữ liệu lấy được từ mạng lưới chuyên gia/học giả/nhà tuyển dụng cũng được khai thác công phu và chiếm trọng số cao trong xếp hạng.

TDTU xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học Châu Á lần đầu năm 2019 với vị trí 291-300, năm 2020 tăng lên vị trí 207, năm 2021 được xếp thứ 163 và kết quả mới nhất của kỳ xếp hạng năm 2022 là thứ 142 Châu Á.

 

tdtu
Vị trí TDTU trong bảng xếp hạng đại học Châu Á 2022 của QS.