Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 122 thế giới về phát triển bền vững

Kết quả xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2021 đã được tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Ranking (UI GreenMetric) công bố ngày 14/12/2021. Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được xếp thứ 122 thế giới trong tổng số 956 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng.

Với mục tiêu thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu trong việc xây dựng môi trường xanh và phát triển bền vững, chú ý nhiều hơn đến các tác động của biến đổi khí hậu, bảo tồn năng lượng và tài nguyên nước, tái sử dụng rác thải và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch trong giao thông vận tải, bảng xếp hạng UI GreenMetric thu thập dữ liệu và xếp hạng các trường đại học theo các tiêu chí:

  • Cảnh quan và cơ sở hạ tầng (15%)
  • Tiết kiệm năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu (21%)
  • Quản lý rác thải (18%)
  • Bảo tồn nguồn nước (10%)
  • Giao thông thân thiện môi trường (18%)
  • Năng lực giáo dục và nghiên cứu (18%)

TDTU tham gia hệ thống xếp hạng này từ năm 2016 và liên tục duy trì thứ hạng cao trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững nhất thế giới, đồng thời được xếp hạng cao nhất trong số các trường đại học Việt Nam tham gia xếp hạng. Kết quả gần đây nhất (năm 2020), TDTU xếp thứ 83 trong tổng số 922 đại học toàn cầu trong bảng xếp hạng.

 

tdtu
Chứng nhận của TDTU trong bảng xếp hạng UI GreenMetric năm 2021.