Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục thăng hạng 114 thế giới về phát triển bền vững
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tăng 8 bậc so với thứ hạng năm 2021, đứng thứ 114 trong tổng số 1.050 đại học tham gia bảng xếp hạng.
Subscribe to thứ 114