Skip to main content

TS. Vũ Anh Đức làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng
TS. Vũ Anh Đức - Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bình Định
Chiều ngày 24/6/2022, Đại học Tôn Đức Thắng và UBND tỉnh Bình Định tổ chức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022–2025.
Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2022
Sáng ngày 24/6/2022, Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2022.
Khai mạc Hội thảo quốc tế về Blockchain và Quản trị tài chính tiên tiến năm 2022
Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/6/2022 với 10 phiên báo cáo, thảo luận trực tiếp và trực tuyến.
Hội thảo chuyên đề về nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và bảo hộ lao động
Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động tổ chức Hội thảo chuyên đề về nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và bảo hộ lao động.
Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2021-2022
Sáng ngày 18/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động năm học 2021-2022.
Subscribe to TDTU