Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục thăng hạng 114 thế giới về phát triển bền vững
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tăng 8 bậc so với thứ hạng năm 2021, đứng thứ 114 trong tổng số 1.050 đại học tham gia bảng xếp hạng.
Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 122 thế giới về phát triển bền vững
Đại học Tôn Đức Thắng được xếp thứ 122 thế giới trong tổng số 956 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng.
Phát triển đại học bền vững
Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng các đại học về phát triển bền vững theo UI GreenMetric 2020 với vị trí 83 trong tổng số 922 đại học tham gia xếp hạng.
Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 165 trong Bảng xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới
Đây là năm thứ 4 TDTU lọt vào Top 200 đại học phát triển bền vững nhất thế giới...
Hai đại học ở Việt Nam vào top 300 trường phát triển bền vững
Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 182, Đại học Trà Vinh hạng 256 trong danh sách các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018.
Đại học Tôn Đức Thắng giữ vững vị trí TOP 200 đại học phát triển bền vững nhất thế giới
Trong kết quả xếp hạng năm nay của UI GreenMetric, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) xếp thứ 182 trong tổng số 719 đại học tham gia xếp hạng
Subscribe to UI GreenMetric