Skip to main content

Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức kỳ họp lần thứ 19
Ngày 28/6/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức phiên họp lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2026, TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.
Phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 26/12/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026.
hoi-nghi-cong-bo-tdtu
Hội nghị công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng về công tác cán bộ
Ngày 18/8/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp lần thứ 15 của Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 14/7/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Sáng ngày 17/3/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức phiên họp lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Lê Hoài Nam - Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng là ứng viên Đại biểu Quốc hội
Ông được đánh giá là người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát trong công việc, ...
Subscribe to Hội đồng trường