Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức kỳ họp lần thứ 19

Ngày 28/6/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức phiên họp lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2026, TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU, thay mặt Ban Giám hiệu TDTU báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường giữa hai kỳ họp và các chủ trương lớn trình Hội đồng trường. Các báo cáo của Ban điều hành bao gồm về công tác chuyên môn, công tác tổ chức, công tác đầu tư dự án, công tác tài chính và một số chính sách cho người học.

Hội đồng trường đánh giá cao và nhất trí thông qua các báo cáo được Ban Giám hiệu trình ra trong kỳ họp, đồng thời đề xuất các giải pháp để xử lý những vấn đề còn tồn đọng và quyết nghị một số chủ trương quan trọng.

Đặc biệt tại Kỳ họp lần này, Hội đồng trường đã thống nhất thông qua Triết lý giáo dục, Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu lâu dài, Slogan, Văn hóa (Giá trị cốt lõi), Nguyên tắc ứng xử của nhà trường trong thời gian tới. Hội đồng trường cũng đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm lần 3 (2019-2024) và dự thảo phương hướng Kế hoạch phát triển Trường Đại học Tôn Đức Thắng 5 năm lần thứ 4 (2025-2030).

HĐT
TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường TDTU chủ trì kỳ họp
HĐT
TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường
HĐT
Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 19