Skip to main content
x

PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh, PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng là ứng cử viên chính thức Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 6 (các phường 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 và 18 thuộc Quận 4).

Trong danh sách những người ứng cử thuộc đơn vị bầu cử này, PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân là ứng cử viên duy nhất hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, ông có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và trong công tác đối ngoại của Thành phố.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Vương Đức Hoàng Quân chú trọng các nội dung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Là người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông nỗ lực phát huy vai trò là cầu nối gắn kết giữa những vấn đề đặt ra cho nhu cầu phát triển của Thành phố với niềm đam mê, nhiệt huyết và khả năng của những người làm công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo.

Sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp tham gia Hội đồng nhân dân Thành phố, ông nhận thấy trách nhiệm quan trọng của người đại biểu nhân dân mà ông luôn chú tâm thực hiện là tích cực nghiên cứu và chủ động đề xuất với chính quyền Thành phố những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế hướng tới một đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án phục vụ lợi ích cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Thông tin của ứng cử viên Vương Đức Hoàng Quân:

  • Ngày sinh: 06/12/1967
  • Quê quán: Hà Nội
  • Nơi cư trú: Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Ngày vào Đảng: 31/10/2004
  • Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính, Cử nhân tiếng Anh.
  • Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khoá VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021).
     

PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân tại một kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố khoá IX.

 

Danh sách ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6.