Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Sáng ngày 17/3/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức phiên họp lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng và TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng thay mặt Ban Giám hiệu báo cáo các mặt hoạt động của trường và các chủ trương trình Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường đã tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề thiết yếu liên quan đến định hướng hoạt động của Trường trong thời gian tới.

Kết thúc phiên họp, Hội đồng trường đã thông qua các báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường giữa 2 kỳ họp, quyết nghị một số chủ trương quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; công tác định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian tới và triển khai kế hoạch giám sát của Hội đồng trường năm học 2022-2023.

tdtu
TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp.
tdtu

tdtu
TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng và TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường.
tdtu

tdtu
Thành viên Hội đồng trường trao đổi, thảo luận.