Skip to main content

Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác  xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngày 3/7/2023, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức đầu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ Tám BCHTW Đảng khóa XIII và triển khai Chuyên đề năm 2024
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/3/2024, Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám
Đảng bộ Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trao Huy hiệu Đảng và học tập Nghị quyết Đảng bộ Thành phố
Ngày 26/3/2021, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tròn 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.
Đảng bộ Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị Lần 2
Ngày 17/7/2020, Đảng bộ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ lần thứ 2 để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Tôn Đức Thắng Nhiệm kỳ 2020-2025
Chủ đề của Đại hội là “Hiệu quả, công bằng, phát triển bền vững để phụng sự đất nước”. Có 100 đại biểu chính thức từ 08 chi bộ trực thuộc được tham dự Đại hội.
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Tại buổi lễ, Đảng bộ đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 90 năm qua...
Subscribe to Đảng bộ Đại học Tôn Đức Thắng