Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức đầu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ Tám BCHTW Đảng khóa XIII và triển khai Chuyên đề năm 2024

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/3/2024, Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

Tại điểm cầu Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), tham dự có 325 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường; Bí thư/Chi ủy, đảng viên 18 chi bộ trực thuộc; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường.

Danguy
Các Thầy Cô, Lãnh đạo các Phòng Ban của TDTU tham gia hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Học Viện Chính trị Khu vực II truyền đạt các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai chuyên đề năm 2024.

DanguyDanguy

Một số hình ảnh tại điểm cầu Trường Đại học Tôn Đức Thắng

DanguyDanguy

Danguy
Đảng viên Chi bộ Phân hiệu Khánh Hòa, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia Hội nghị