Skip to main content

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I trong thời hạn 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc niêm yết giá bán tài sản
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc niêm yết giá bán tài sản thanh lý năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền thuê 02 căn tin trong thời gian 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.
Subscribe to Thông báo