Skip to main content
x

Đại học Tôn Đức Thắng với 03 nhiệm vụ chiến lược của quốc gia về tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững

Tăng trưởng xanh (TTX) là sự tăng trưởng thông qua tiết kiệm và sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng hiệu quả để giảm thiểu biến đổi khí hậu và các thiệt hại tới môi trường; tạo ra các động lực tăng trưởng mới từ nghiên cứu và phát triển công nghệ không ô nhiễm. Tại Việt Nam, Chương trình TTX được cụ thể hóa thông qua “Chiến lược quốc gia về TTX thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Văn bản này có nêu rõ 03 nhiệm vụ chiến lược cần triển khai thực hiện trong thời kỳ 2011- 2020. Tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), tất cả các hoạt động đều hướng đến sự phát triển bền vững, một số hoạt động/chương trình thực hiện tại TDTU đáp ứng 03 nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược quốc gia về TTX; cụ thể như sau:
 
Nhiệm vụ chiến lược 01: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. TDTU đã làm:

  • Sản xuất điện sạch: TDTU là một trong những đơn vị tiên phong lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời với 472 tấm pin, lắp đặt trên gần 1.000m² sàn, tổng công suất gần 120 (Kilo-Watts điện), cho sản lượng điện gần 17 Mega Watt giờ điện/ tháng. Đây là mô hình điển hình để khuyến khích và nhân rộng ứng dụng năng lượng mặt trời sản xuất điện năng cho qui mô cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện,.. trong cả nước giúp giảm tải áp lực cho ngành điện; mang lại lợi ích kinh tế cho người dân; bảo vệ tài nguyên môi trường và hội nhập chung với xu hướng phát triển bền vững của Thế giới.
  • Thiết kế mạng năng lượng bền vững cho cộng đồng nông thôn: tại cuộc thi quốc tế trong lĩnh vực phát kiến môi trường được tổ chức tại Thailand ngày 29/8/2018 với  15 quốc gia tham dự; ý tưởng và kế hoạch triển khai microgrid của TDTU đã vinh dự nhận Giải ba chung cuộc.

Ngoài hai nội dung chính nêu trên, Nhiệm vụ chiến lược 01 của quốc gia về TTX còn được TDTU triển khai thông qua các chương trình: Thu hồi khí sinh học từ chất thải thực phẩm của Căn tin, xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ,...

Nhiệm vụ chiến lược 02: Xanh hóa sản xuất

Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên, phát triển nông nghiệp xanh, áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong xử lý ô nhiễm là một trong các chương trình trọng tâm TDTU thực hiện để đáp ứng với Nhiệm vụ chiến lược 02 về TTX.
      

phat-trien-ben-vung-1.jpg
Công trình thu gom nước mưa cấp nước uống tại TDTU

 

phat-trien-ben-vung-2.jpg
Giảm phát thải khí nhà kính thông qua phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững

 

phat-trien-ben-vung-3.jpg
Ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường để kiểm soát chất lượng nước kênh

 

phat-trien-ben-vung-4.jpg
Ngày hội tái chế chất thải

Nhiệm vụ chiến lược 03: Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Mô hình mẫu triển khai tại TDTU để minh chứng cho việc thực hiện nhiệm vụ 03, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững được minh họa bằng các hình ảnh triển khai cụ thể như sau: 

 

phat-trien-ben-vung-5.jpg
Khuôn viên học đường thân thiện với môi trường, tổng diện tích cây xanh chiếm 77.75%

 

phat-trien-ben-vung-6.jpg
Sinh viên thực hiện phân loại rác tại trạm xe bus TDTU

TDTU hiểu rõ TTX là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Với những gì TDTU đã triển khai để thực hiện 03 Nhiệm vụ chiến lược của quốc gia về TTX như đã nêu trên cùng các hoạt động hỗ trợ khác, TDTU xứng đáng là đại học bậc nhất VN về phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.