Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Hội thảo quốc tế Tài chính và Kinh tế lần thứ 4
Thời gian: Từ ngày 21/9-22/9/2017
Địa điểm: Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển 2017
Thời gian: 1/8/2017 - 2/8/2017. Khai mạc lúc 9 giờ 00.
Địa điểm: Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Khánh thành Thư viện truyền cảm hứng
Thời gian: 8:00 - 10:30
Địa điểm: Tòa nhà Inspire Library, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Hội diễn văn nghệ Giảng viên-Viên chức năm 2017
Thời gian: 7:00 - 13:00
Địa điểm: Hội trường 2A, cơ sở Tân Phong