Hội nghị đại biểu viên chức - người lao động Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2023-2024

Ngày 16/9/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức - người lao động (VC-NLĐ) năm học 2023-2024. 

Tham dự Hội nghị có TS. Đặng Ngọc Tùng - Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng trường. Về phía TDTU có sự tham dự của TS. Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, PGS.TS. Phạm Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng, TS. Đồng Sĩ Thiên Châu - Phó Hiệu trưởng TDTU cùng 210 đại biểu chính thức. 

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022-2023 và các báo cáo quan trọng khác; thông qua phương hướng, nội dung công tác năm học 2023-2024 và phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024. 

Nhà trường cũng đã tổ chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nhà trường trong năm học qua. Hội nghị cũng đã thông qua nghị quyết với sự nhất trí của toàn thể đại biểu tham dự, thể hiện ý chí và tinh thần đoàn kết cao của tập thể trong việc xây dựng và phát triển TDTU ngày càng vững mạnh.

HT
TS. Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị
PHT
TS. Võ Hoàng Duy báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng năm học 2023-2024
PCT
PGS.TS. Phạm Thị Minh Lý báo cáo tình hình hoạt động của Hội động trường năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng trường năm học 2023-2024
dai bieu
Đại biểu phát biểu ý kiến
tap the
Nhà trường khen thưởng Tập thể gương mẫu tiêu biểu 
ca nhan
Các Phó Hiệu trưởng trao danh hiệu Lao động tiên tiến cho các cá nhân