Skip to main content

Hội nghị đại biểu viên chức - người lao động Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2023-2024
Ngày 16/9/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức - người lao động năm học 2023-2024. 
Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2021-2022
Sáng ngày 18/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động năm học 2021-2022.
Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Tôn Đức Thắng Nhiệm kỳ 2020-2022
Đồng chí Nguyễn Thành Nhân tiếp tục giữ chức vụ Bí thư; các đồng chí Trần Hải Long và Trần Lê Anh Huy được bầu làm Phó bí thư Đoàn trường.
Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức Đại học Tôn Đức Thắng Năm học 2019-2020
Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức Năm học 2019-2020
Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2018-2019
Hội nghị đã điểm lại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, thông qua phương hướng, nội dung công tác năm học 2018-2019.
Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ IV (2017-2019)
Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ IV (2017-2019)
Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM Nhiệm kỳ IV (2017-2019) vào ngày 02/07/2017 với 145 đại biểu chính thức được triệu tập.
Subscribe to Hội nghị Đại biểu