Hội thảo chuyên đề về nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và bảo hộ lao động

Trong các ngày 5 và 19/6/2022, khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và bảo hộ lao động. Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cựu sinh viên. Có 6 báo cáo được chia thành hai phiên tương ứng với hai lĩnh vực: môi trường và bảo hộ lao động.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý mạng lưới cấp nước có thể xác định điểm rò rỉ nước một cách nhanh chóng và chính xác, giúp kiểm thủy lực và chất lượng nguồn nước; Một số giải pháp xử lý và cấp nước với chi phí thấp cho các khu, cụm dân cư vùng xa cùng với giải pháp Clo hóa sơ bộ với liều lượng và thời điểm thực hiện được xác định bằng thực nghiệm nhằm cải thiện thông số hợp chất hữu cơ tự nhiên trong nước; An toàn hoạt động nâng vận chuyển trong công nghiệp và xây dựng; An toàn hoá chất và phòng chống cháy nổ, … là những đề tài có tính ứng dụng rất cao đã được đưa ra thảo luận tại Hội thảo.

Vấn đề đổi mới quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, việc hoàn thiện giấy phép môi trường, đưa dự án vào vận hành trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng đã được các nhà quản lý phân tích để khẳng định rằng vấn đề bảo vệ môi trường đã được cấp vĩ mô quan tâm và luật hóa theo hướng sát với thực tế. Chuyên đề “Ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn ngành xây dựng” đã nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các biện pháp an toàn tại công trường xây dựng hiện nay và đề xuất một số giải pháp công nghệ, ứng dụng phần mềm thay cho việc giám sát thủ công.

Nghiên cứu ứng dụng mà một trong số các hướng nghiên cứu được chú trọng tại TDTU, giúp gắn liền hoạt động giảng dạy với thực tiển sản xuất, rút ngắn khoảng cách giữa chương trình đào tạo và thực tế. Thông qua nghiên cứu ứng dụng, doanh nghiệp được tiếp cận nhanh nhất với kết quả nghiên cứu bằng chuyển giao công nghệ, người học nắm bắt chính xác nhất nhu cầu của thị trường lao động.

 

Các chuyên gia báo cáo và thảo luận tại Hội thảo.

 
123

Ban tổ chức tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia.