Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2021-2022

Sáng ngày 18/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động năm học 2021-2022.

Có 178/194 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự hội nghị. Có 5 đại biểu đương nhiên gồm Quyền Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, Bí thư Đoàn thanh niên và Trưởng ban Thanh tra nhân dân đương nhiệm. Các đại biểu còn lại được bầu từ các đơn vị trực thuộc Trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng năm học 2021-2022, thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Trường theo thẩm quyền của Hội nghị.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3 đồng chí.

Nghị quyết Hội nghị cũng đã được thông qua với sự nhất trí cao, thể hiện ý chí của toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động toàn Trường trong việc đoàn kết xây dựng Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục phát triển bền vững.

tdtu
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.
tdtu
TS. Trần Trọng Đạo trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

tdtu
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt.
tdtu
Đại biểu tham dự Hội nghị.