Skip to main content
x

Đại học Tôn Đức Thắng đã bầu xong Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03/4/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội nghị toàn thể giảng viên, viên chức để bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự tham gia giám sát của các cơ quan liên quan bao gồm Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị có 842 người tham dự trên tổng số 920 người được triệu tập (tỷ lệ 91,5%). Kết quả bầu cử đã chọn ra được 13 thành viên Hội đồng trường từ 16 ứng cử viên được giới thiệu. Ngoài 13 thành viên bầu tại Hội nghị, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 còn có các thành viên đương nhiên theo quy định.

Trân trọng chúc mừng các thầy cô đã được tập thể giảng viên, viên chức tín nhiệm bầu vào Hội đồng trường. Nhà trường đang khẩn trương thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp công nhận Hội đồng trường trong thời gian sớm nhất.

Hội nghị cũng đã cho biểu quyết về việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng trường thành 2021-2026 cho phù hợp với thời điểm tiến hành bầu cử (03/4/2021) với 100% biểu quyết đồng ý. Căn cứ vào biểu quyết này, Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ đề xuất cơ quan chủ quản công nhận Hội đồng trường theo nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách thầy cô trúng cử thành viên Hội đồng trường:

1/Thành viên trong trường:

a/Đại diện khối viên chức giảng dạy:

TS. Võ Hoàng Duy
Khoa Điện-Điện tử
GS.TS. Nguyễn Minh Đức
Khoa Dược
TS. Đỗ Tường Hạ
Khoa Khoa học ứng dụng
ThS. Hà Thị Là
Khoa Lao động và Công đoàn
PGS. TS. Phạm Thị Minh Lý
Khoa Quản trị kinh doanh
TS. Trần Minh Tùng
Khoa Kỹ thuật công trình

b/Đại diện khối viên chức hành chính:

TS. Trần Trọng Đạo
Đại diện quản lý, điều hành TDTU

c/Đại diện khối viên chức nghiên cứu:

PGS. TS. Nguyễn Thời Trung
Viện Khoa học tính toán

2/Thành viên ngoài trường:

ThS. Nguyễn Huy Cận
Đại diện cộng đồng xã hội
Ông Lê Hoài Nam
Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Là
Đại diện Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh
TS. Đặng Ngọc Tùng
Đại diện cộng đồng xã hội
Bà Trần Thị Diệu Thúy
Đại diện Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh