Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 163 các đại học tốt nhất Châu Á năm 2021

Theo kết quả xếp hạng các đại học Châu Á năm 2021 của tổ chức QS (Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2021), Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) xếp thứ 163 trong tổng số 650 đại học tốt nhất Châu Á được QS xếp hạng.

Đây là một bước tiến quan trọng trong kết quả xếp hạng đại học của TDTU. Trước đó, TDTU cũng được tổ chức này xếp thứ 207 trong top 500 đại học tốt nhất Châu Á theo kết quả xếp hạng 2020.

Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings do tổ chức QS (Quacquarelli Symonds, Anh Quốc) thực hiện từ năm 2009, công bố mỗi năm một lần. Bộ tiêu chí xếp hạng của bảng này gần giống như tiêu chí xếp hạng đại học toàn cầu (World University Rankings) của QS.

TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này lần đầu vào năm 2019 với vị trí 291-300; Năm 2020, vị trí của TDTU là 207 và năm 2021 là 163. Có thể thấy rằng việc tăng trưởng về thứ hạng của TDTU trong những năm qua thể hiện xu thế phát triển của TDTU là bền vững.

Cũng trong năm nay, TDTU đã được tổ chức xếp hạng đại học Thượng Hải (ARWU) xếp vào nhóm 701-800 trong Top 1.000 đại học tốt nhất thế giới; tổ chức xếp hạng US News xếp TDTU thứ 623 trong top 1.500 đại học tốt nhất thế giới. Ngoài ra, THE University Impact Rankings xếp TDTU vào nhóm 301-400 các đại học có ảnh hưởng nhất thế giới và UI GreenMetric xếp TDTU thứ 165 đại học phát triển bền vững nhất thế giới.

 

Vị trí Đại học Tôn Đức Thắng trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2021