Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của trường đến hết ngày 03/5/2020

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công văn khẩn số 1156/UBND-VX ngày 28/3/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh COVID-19; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

  1. Nhà trường tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường từ ngày 05/4/2020 cho đến hết ngày 03/5/2020.
  2. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là HSSV) tiếp tục chủ động việc học tập trên các hệ thống giảng dạy trực tuyến, thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy đã hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học. 

HSSV toàn trường chủ động thực hiện theo các Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến trong thời gian này để đạt được hiệu quả cao, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật các Thông báo mới của Trường.

Từ khóa