Skip to main content
x

Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng với hoạt động giáo dục hướng về phát triển bền vững

Để góp phần giáo dục sự hiểu biết về phát triển bền vững, Khoa môi trường và bảo hộ lao động, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) không chỉ chú trọng giảng dạy lý thuyết tại Trường; mà còn tích cực mở rộng các hoạt động giáo dục ngoài lớp học (learning outside the classroom). Việc tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp cũng như đi thực địa thiên nhiên được Khoa thực hiện với mục đích giúp sinh viên gắn kết kiến thức lý thuyết trên lớp với hoạt động thực tiễn, giúp các anh-chị tiếp cận và tư duy các vấn đề về môi trường và tài nguyên từ nhiều góc độ, quan điểm khác nhau. Kinh nghiệm đạt được từ thực địa cũng hỗ trợ việc nâng cao tinh thần học tập khi tạo cơ hội cho sinh viên thực hành kỹ năng nhận định, phân tích và giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tế và trong bài giảng.

Với định hướng này, TS. Nguyễn Tấn Phong, giảng viên phụ trách môn học Bảo tồn đa dạng sinh học đã tổ chức chuyến học tập dã ngoại cho sinh viên tại Vườn quốc gia Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng vào tháng 01/2018. Tại đây, TS. Phong cùng TS. Phạm Hữu Khánh, Trưởng phòng khoa học kỹ thuật Vườn quốc gia Cát Tiên, một chuyên gia hàng đầu Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học, đã hướng dẫn thực địa, trao đổi thảo luận và định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Bảo tồn đa dạng sinh học tại VN cho sinh viên TDTU.

phat-trien-ben-vung-1.jpg
Sinh viên TDTU thực địa tại Vườn quốc gia Cát Tiên

 

phat-trien-ben-vung-2.jpg
TS Phạm Hữu Khánh và sinh viên TDTU tại Hội trường Vườn quốc gia Cát Tiên

Đợt học tập dã ngoại này đã mang lại cho sinh viên cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, hiểu hơn về nội dung môn học; cũng như nhận thức rõ nét thực trạng và các vấn đề có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Sau chuyến thực địa, đã có 3 (ba) sinh viên của Khoa đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cùng các chuyên gia tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã mời TS. Khánh báo cáo về chuyên đề Quản lý động vật hoang dã tại Việt Nam; tham gia thảo luận và định hướng các nội dung nghiên cứu mới cho sinh viên TDTU trong thời gian tới.

phat-trien-ben-vung-3.jpg
TS Phạm Hữu Khánh trình bày chủ đề Quản lý động vật hoang dã tại TDTU

Hợp tác với doanh nghiệp và chuyên gia giàu kinh nghiệm đang hoạt động thực tiễn để giáo dục sinh viên theo huớng học đi đôi với hành tại Khoa môi trường và bảo hộ lao động đã và đang bảo đảm chất lượng giáo dục; bảo đảm tỷ lệ 100% sinh viên ra truờng đều có việc làm trong vòng 12 tháng; cũng như tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên hiểu rõ hơn, thấm đẫm hơn định hướng phát triển bền vững, cách giáo dục huớng về phát triển bền vững của Nhà truờng; từ đó, có sự điều chỉnh nhất định tư tuởng, quan điểm của từng cá nhân trong lựa chọn nghề nghiệp và huớng đi của bản thân sau khi ra Trường.