Skip to main content
x

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2017/2018

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Đại học Tôn Đức Thắng  trân trọng thông báo Chương trình tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2017/2018 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu; các đối tượng khác có nguyện vọng, mong muốn trở thành giảng viên đại học, cao đẳng; nhà nghiên cứu, người làm khoa học và công nghệ như sau:

A. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Trường đại học kỹ thuật Ostrava:

 1. Công nghệ tin học (Khoa học máy tính);
 2. Công nghệ viễn thông;
 3. Toán tính và toán ứng dụng;
 4. Máy và thiết bị điện;
 5. Năng lượng điện (sản xuất điện, hệ thống điện);
 6. Điện tử;
 7. Điều khiển học kỹ thuật;
 8. Lý thuyết kết cấu;
 9. Địa kỹ thuật;
 10. Xây dựng và kỹ thuật đô thị;
 11. Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp.

2. Trường đại học Tomas Bata:

 1. Quản trị và kinh tế;
 2. Tài chính.

B. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển và thi tuyển.

C. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Hồ sơ gồm:

 1. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;
 2. Bản sao có công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 3. Bản sao có công chứng Bằng thạc sĩ;
 4. Bản sao có công chứng Bảng điểm cao học;
 5. Lý lịch khoa học (bằng tiếng Anh);
 6. Thư giới thiệu (dành cho ứng viên nộp đơn vào Trường đại học Tomas Bata);
 7. Năng lực ngoại ngữ:

  a. Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B1 (hoặc bậc   3/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về tiếng Anh) ở các chuyên ngành học tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava;

  b. Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B2 (hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về tiếng Anh) ở các ngành kinh tế, quản trị và tài chính, học tại Trường đại học Tomas Bata;

 8.    Bài luận về Đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng tiếng Anh).

Ghi chú:

a. Các ứng viên sau không phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ chính thức sử dụng trong học tập là tiếng Anh;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

b. Trường đại học Tôn Đức Thắng có các khóa học tiếng Anh cấp tốc, có thể giúp các ứng viên đăng ký thi lấy chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2.

D. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

 1. Thời gian đào tạo là 4 năm. Trong thời gian học tập, nghiên cứu trên, Nghiên cứu sinh phải hoàn thành chương trình đào tạo gồm 240 tín chỉ;
 2. Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là của Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc.

E. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

 1. Trường đại học Tôn Đức Thắng (www.tdt.edu.vn);
 2. Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz);
 3. Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz).

F. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: Tiếng Anh

 1. Các môn học cơ bản và chuyên ngành đều được giảng dạy bằng tiếng Anh;
 2. Các bài luận, báo cáo đề cương, luận án tiến sĩ... đều phải được viết, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh;
 3. Bảo vệ luận án tiến sĩ: trước Hội đồng bảo vệ quốc gia và được thực hiện tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava / Trường đại học Tomas Bata.

G. THẦY HƯỚNG DẪN:

 1. Hướng dẫn chính: Giáo sư, Phó giáo sư Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata Cộng hòa Séc, là các giảng viên có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế;  
 2. Hướng dẫn phụ: là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của Trường đại học Tôn Đức Thắng và các trường đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.

H. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

 • 3 đến 5 Nghiên cứu sinh/ngành (chuyên ngành)/năm học.

I. VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG:

 1. Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia (Cộng hòa Séc), Trường đại học kỹ thuật Ostrava/ Trường đại học Tomas Bata mà các Nghiên cứu sinh theo học sẽ cấp cho Nghiên cứu sinh Bằng tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế.
 2. Bằng tiến sĩ nhận từ chương trình đào tạo này được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận theo Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014.

J. KINH PHÍ ĐÀO TẠO:

1. Kinh phí đào tạo do người học (Nghiên cứu sinh) chi trả. Học phí: khóa học 2017/2018 (nhập học tháng 9/2017) như sau:

 • Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, Toán tính và toán ứng dụng, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Điện tử; Điều khiển học kỹ thuật: 3.000USD/năm học.
 • Lý thuyết kết cấu, Địa kỹ thuật, Xây dựng và kỹ thuật đô thị, Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp: 3.500USD/năm học.
 • Quản trị và kinh tế, Tài chính: 3.500USD/năm học.

2.  Học phí này không đổi trong suốt từng khóa học.  Tuy nhiên, Chính sách của Cộng hòa Séc cho phép các trường đại học phía Cộng hòa Séc có quyền điều chỉnh học phí riêng cho từng Khóa (khóa năm sau có thể khác với khóa năm trước).
3.  Trường đại học Tôn Đức Thắng bắt đầu tài trợ chương trình học bổng (từ 25% đến 100% toàn bộ học phí của Khóa học tiến sĩ) kể từ đầu năm 2016. Người học muốn được nhận học bổng đào tạo tiến sĩ của Trường, liên hệ: Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (levanut@tdt.edu.vn) và/hoặc Phòng sau đại học (lehaithanh@tdt.edu.vn) để biết thông tin và thủ tục đề nghị cấp học bổng.      

K. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU:

Kế hoạch học tập, nghiên cứu tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava chủ yếu gồm các điểm sau:

 1. Học và thi 5-6 môn học cơ bản, chuyên ngành và môn tiếng Anh. Mỗi môn tương ứng 10 tín chỉ;
 2. Các bài luận, báo cáo nghiên cứu, tham gia hội thảo, hội nghị, bài báo: tương ứng tối thiểu 90 tín chỉ;
 3. Thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ (tương ứng 20 tín chỉ);
 4. Nộp luận án tiến sĩ để bảo vệ (tương ứng với 30 tín chỉ);
 5. Bảo vệ luận án tiến sĩ (tương ứng với 30 tín chỉ);
 6. Tổng số tín chỉ mà Nghiên cứu sinh phải đạt được trong 04 năm học là: 240.

Kết quả học tập, nghiên cứu của Nghiên cứu sinh là các bài luận, bài báo tham gia hội nghị, trên các tạp chí khoa học, tập san ngành, cuối cùng là luận án tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia.

L. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

 • Chất lượng đào tạo và bằng cấp giá trị Châu Âu, quốc tế;
 • Đại học kỹ thuật Ostrava nằm trong TOP 300-350 các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo THE (Times Higher Education World Universities Rangking) năm 2015; Trường đại học Tomas Bata là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội các trường đại học Châu Âu, với hơn 800 trường từ 46 quốc gia. Trung tâm Polyme của Trường đứng đầu thế giới với hơn 100 nhà khoa học và nhiều giáo sư nhận được những giải thưởng danh giá như Rolex Award for Enterprise;
 • Đại học Tôn Đức Thắng thường niên tổ chức các Hội thảo quốc tế phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của các Nghiên cứu sinh (ICFE2015, ICFE2016, AETA2015, ICAMER2016, CUTE2016, ICETI2016...); tạo điều kiện để Nghiên cứu sinh có thể đăng tải công trình nghiên cứu nhằm đủ điều kiện tốt nghiệp; cơ sở vật chất và điều kiện học hành tại Trường hiện nay là tốt nhất trong cả nước;
 • Đại học Tôn Đức Thắng là nhà sáng lập và chủ sở hữu 2 tạp chí quốc tế: i) Thông tin và viễn thông (Journal of Information and Telecomunication: JIT) do Nhà xuất bản Taylor & Francis ấn hành; và ii) Tap chí kỹ thuật tiên tiến và tính toán (Journal of Advanced Engineering and Computaition: JAEC); chất lượng bài báo được đăng trên 2 tạp chí này tương đương với bài báo trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS, được công nhận của nhiều Trường đại học ở Châu Âu, tạo điều kiện để Nghiên cứu sinh có thể đăng tải công trình Nghiên cứu của mình, đủ điều kiện bảo vệ luận án;
 • Điều kiện bảo đảm chất lượng cho Nghiên cứu sinh Việt Nam khi học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng là tương đương như ở Cộng hòa Séc; Nghiên cứu sinh Việt Nam có đủ quyền lợi – nghĩa vụ và chất lượng học tập như của tất cả Nghiên cứu sinh người Séc và Nghiên cứu sinh quốc tế khác.

M. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU (EUROPEAN COOPERATION CENTER), TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 • Phòng C126, Tòa nhà C, Đại họcTôn Đức Thắng, Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ; P. Tân Phong, Q.7, TPHCM;
 • Điện thoại: (08) 3775 5107  Mobile:  0948 998 959; 0916 127 527
 • E-mail: ecc@tdt.edu.vn; phandao@tdt.edu.vn
 • Website: www.tdt.edu.vn, www.ecc.tdt.edu.vn
 • Thời hạn đăng ký:  từ 05/5/2017 đến 31/8/2017■