Skip to main content

Tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường
Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2020-2021 cho 281 sinh viên đến từ 16 khoa.
Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trung ương
Lê Vinh Trường- Sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng đã vinh dự được Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2020.
Tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu: Sinh viên 5 tốt cấp Trường
Từ danh sách đề xuất của Hội sinh viên 16 khoa, Ban chấp hành Hội sinh viên TDTU đã chọn ra 108 sinh viên đủ tiêu chuẩn để trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường.
Gala “Gặp nhau cuối năm” & tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” 2017
Danh hiệu Sinh viên 5 tốt (gồm 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt) là danh hiệu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mỗi sinh viên.
Subscribe to Sinh viên 5 tốt