Skip to main content

Trường Đại học Luật Hà Nội thăm và làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 13/3/2023, đoàn cán bộ Trường Đại học Luật Hà Nội đến thăm và chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Tiếp Trường y-dược, Đại học Thái Nguyên
Được tận mắt chứng kiến mô hình giáo dục đạo đức cho sinh viên, GS.TS Nguyễn Văn Sơn cho biết ông ngưỡng mộ sâu sắc quan điểm đề cao chữ hiếu với cha mẹ ...
Subscribe to quản trị đại học