Skip to main content

Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Lâm Đồng
Chiều ngày 12/8/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027.
Đại học Tôn Đức Thắng tiếp và làm việc với Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chiều ngày 01/8/2022, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã đến thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng.
Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bình Định
Chiều ngày 24/6/2022, Đại học Tôn Đức Thắng và UBND tỉnh Bình Định tổ chức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022–2025.
Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kỹ thuật Ostrava
Chiều ngày 30/5/2022, Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kỹ thuật Ostrava.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học An ninh nhân dân ký ghi nhớ hợp tác
Ngày 26/4/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức ký ghi nhớ hợp tác.
Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên ký hợp tác với công ty Unity Architects
Ngày 22/4/2022, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp & Cựu sinh viên và Công ty Unity Architects đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác.
Subscribe to Hợp tác