Skip to main content

Hội thảo quốc tế về Quan hệ lao động và Pháp luật lao động năm 2024 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 5/1/2024, Hội thảo quốc tế về Quan hệ lao động và Pháp luật lao động năm 2024 đã được khai mạc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo quốc tế ICETI 2023 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Sáng ngày 29/11/2023, Hội thảo quốc tế về Công nghệ môi trường và những phát kiến lần thứ 4 năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo quốc tế Dược học Châu Á lần V (AsiaPharm 2023)
Ngày 16/8 đến 18/8/2023, Hội thảo quốc tế Dược học Châu Á lần V được tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao lần 2 (ICSS 2023)
Ngày 21-22/07/2023, Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao đã diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh ...
Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023
Ngày 4-5/7/2023, Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 đã diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và nhà nghiên cứu ...
Hội thảo quốc tế lần 2 về Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến (ASMaS 2023)
Ngày 28-30/06/2023, Hội thảo quốc tế lần 2 về Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến đã diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to Hội thảo quốc tế