Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị giao ban toàn Trường lần 2 năm học 2023 – 2024

Ngày 19/4/2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội nghị giao ban toàn Trường lần 2 năm học 2023 - 2024.

TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU đã chủ trì, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Giám hiệu (TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng TDTU, TS. Đồng Sĩ Thiên Châu - Phó Hiệu trưởng TDTU) cùng sự tham gia của Lãnh đạo (Trưởng, Phó, Trợ lý) các Khoa, Phòng, Ban, Viện, Trung tâm và đơn vị trực thuộc TDTU.

Đây là hoạt động định kỳ của Nhà trường nhằm đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ, công tác trong năm học và đề ra các mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho từng học kỳ, cả năm học và cho năm học sau.

Hội nghị đã nghe báo cáo giám sát tình hình thực hiện Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban toàn Trường lần 1 năm học 2023-2024. Báo cáo đã chỉ rõ kết quả, tiến độ thực hiện nội dung Kết luận cuộc họp giao ban công tác năm học 2023 – 2024, hành động thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện. Hiệu trưởng đã nghiêm khắc nhắc nhở, phê bình các đơn vị chưa hoàn thành, chưa hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao. 

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe các đơn vị trình bày Báo cáo về kết quả kế hoạch củng cố nhân sự cho các đơn vị chuyên môn trong Trường nhằm đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học và điều kiện phát triển Trường giai đoạn 2025-2030; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng về khoa học công nghệ (KHCN) và công bố quốc tế, các giải pháp đảm bảo về hiệu quả thực hiện MTCL năm học 2023-2024; Báo cáo đánh giá việc sử dụng công nghệ số trong dạy -học hiện nay của Trường, những nhiệm vụ cấp thiết cần làm để triển khai Đề án chuyển đổi số; Báo cáo kết quả về việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh…Đặc biệt, Hội nghị cũng nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 5/2/2024. 

Lãnh đạo các đơn vị dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia, đóng góp, hoàn thiện cho các báo cáo tại Hội nghị cũng như đặt ra các câu hỏi, giải pháp cho các đơn vị chủ trì báo cáo. 

Kết luận Hội nghị, Hiệu trưởng đã nêu ra một số định hướng, chỉ đạo về các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ các đơn vị đang thực hiện và triển khai trong thời gian tới.

giaoban
TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU; TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng TDTU và TS. Đồng Sĩ Thiên Châu - Phó Hiệu trưởng TDTU chủ trì hội nghị
giaobangiaoban
giaoban
Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Viện và đơn vị trực thuộc báo cáo tại hội nghị
giaoban
giaoban
Toàn cảnh Hội nghị giao ban toàn Trường lần 2 năm học 2023 - 2024

 

Từ khóa