Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Đà Nẵng hợp tác phát triển kinh tế xã hội với địa phương

Ngày 29/11/2022, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” do Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đây là thỏa thuận khung để các bên triển khai các hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, …

Với định hướng phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, việc hợp tác với các địa phương, các đại học vùng được Trường Đại học Tôn Đức Thắng kiên trì thực hiện. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Trường với các địa phương như Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, … đã đem lại nhiều kết quả thiết thực; đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, các chương trình học bổng, hỗ trợ học tập cho sinh viên các tỉnh đang theo học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, các chương trình hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, …

tdtu
TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng báo cáo tham luận tại Hội thảo.
tdtu
UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Báo Nhân Dân.