Trường Đại học Tôn Đức Thắng mời quan tâm tư vấn khảo sát và lập Dự toán chi phí

Trường Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm tham gia công việc: Tư vấn khảo sát và lập Dự toán chi phí để làm cơ sở thuê tư vấn thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng và tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, mua sắm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/8/2022 đến 16h30 ngày 16/08/2022.

Địa điểm: Phòng A102, Ban Quản lý dự án - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Thông tin chi tiết thư mời quan tâm: xem tại đây

tdtu