Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Công nghệ thông tin

06 Giảng viên

2.                   

Khoa Điện - Điện tử

10 Giảng viên

3.                   

Khoa Dược

03 Giảng viên

4.                   

Khoa Kế toán

04 Giảng viên

5.                   

Khoa Kỹ thuật công trình

07 Giảng viên

6.                   

Khoa Khoa học thể thao

04 Giảng viên

7.                   

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

01 Tiến sĩ ngành Xã hội học

01 Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Du lịch hoặc Quản trị kinh doanh lữ hành hoặc Quản trị du lịch

01 Thạc sĩ ngành/chuyên ngành Du lịch hoặc Quản trị kinh doanh lữ hành hoặc Quản trị du lịch

01 Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kinh tế chính trị hoặc ngành/chuyên ngành Hồ Chí Minh học

8.                   

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Tiến sĩ Công nghệ Sinh học

9.                   

Khoa Luật

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật dân sự - kinh tế

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật công

06 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật quốc tế

10.              

Khoa Lao động và Công đoàn

01 Giảng viên

11.              

Khoa Môi trường và bảo hộ lao động

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ ngành Bảo hộ lao động

02 Giáo sư/Phó Giáo sư/Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường: chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường nước hoặc chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị

12.              

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế đồ họa

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế thời trang

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế công nghiệp

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế nội thất

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kỹ năng chuyên ngành

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Mỹ thuật cơ bản

02 Tiến sĩ Mỹ thuật ứng dụng

13.              

Khoa Ngoại ngữ

03 Giảng viên ( 01 Thạc sĩ/Tiến sĩ Tiếng Trung và 02 Tiến sĩ Tiếng Anh)

14.              

Khoa Quản trị kinh doanh

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Nhà hàng – khách sạn

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Marketing

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kinh tế học

15.              

Khoa Tài chính Ngân hàng

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn ngân hàng

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn tài chính

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn đầu tư

Trong đó ít nhất 01 Giáo sư/Phó Giáo sư Tài chính ngân hàng

16.              

Khoa Toán-Thống kê

02 Giảng viên Tiến sĩ/ Giáo sư/Phó Giáo sư

17.              

Phòng Công tác học sinh sinh viên

01 Giảng viên

18.              

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

05 Giảng viên nước ngoài

19.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

02 Giáo viên tiểu học (Việt Nam)

01 Giáo viên trung học (Việt Nam)

01 Giáo viên trung học (Nước ngoài)

06 Giáo viên tiếng Anh

05 Giáo viên chủ nhiệm (Phần Lan)

01 Giáo viên trung học (Việt nam) - Dạy môn Văn

2. Khối nghiên cứu viên:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Công nghệ thông tin

02 Nghiên cứu viên

2.                   

Khoa Tài chính ngân hàng

02 Nghiên cứu viên

3.                   

Khoa Điện – Điện tử

04 Nghiên cứu viên

4.                   

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

01 Nghiên cứu viên

5.                   

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Nghiên cứu viên

6.                   

Khoa Kế toán

01 Nghiên cứu viên

7.                   

Khoa Lao động và công đoàn

01 Nghiên cứu viên

8.                   

Khoa Toán - Thống kê

01 Nghiên cứu viên

9.                   

Viện Khoa học tính toán

05 Nghiên cứu viên

01 Trợ lý nghiên cứu viên

10.                   

Viện Khoa học vật liệu

03 Nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.       

Ban Truyền thông và quan hệ công chúng

01 Chuyên viên truyền thông

2.       

Cơ sở Bảo Lộc

02 Bảo vệ

3.                   

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Chuyên viên hành chính (kiêm Chuyên viên kiểm định AACSB)

4.                   

Phòng Quản trị thiết bị

01 Chuyên viên kỹ thuật

02 Chuyên viên cứu hộ

5.                   

Phòng Tài chính

01 Chuyên viên kế toán tổng hợp

6.                   

Phòng Đại học

01 Chuyên viên dữ liệu

7.                   

Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ

01 Chuyên viên

8.                   

Phòng Công tác học sinh sinh viên

02 Chuyên viên

9.                   

Phòng Thanh tra pháp chế an ninh

02 Bảo vệ

10.                   

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

01 Chuyên viên

01 Chuyên gia

11.                   

Phòng Tổ chức hành chính

02 Chuyên viên

12.                   

Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên

01 Chuyên viên

13.              

Thư viện

02 Chuyên viên

14.              

Ký túc xá

02 Chuyên viên

15.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Phó hiệu trưởng;

01 Trưởng phòng Tuyển sinh truyền thông

01 Chuyên viên Kế toán

01 Chuyên viên Học vụ

01 Chuyên viên Nhân sự

01 Chuyên viên Tuyển sinh truyền thông

01 Chuyên viên Hành chính phụ trách điều phối chương trình IBDP.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.

Từ khóa