Workshop “Phương pháp giảng dạy trực tuyến hiệu quả”

Ngày 12/09/2021, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi workshop với chủ đề “Phương pháp giảng dạy trực tuyến”. Chương trình được tổ chức trực tuyến với hơn 50 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa tham dự.

Chương trình có sự tham gia của các diễn giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương - cố vấn cao cấp tại Đại học RMIT, Australia; TS. Thái Đàm Huy Trung - giảng viên Đại học quốc gia Cheng Kung, Đài Loan và TS. Phùng Minh Tuấn - Trưởng bộ môn Marketing Đại học Tôn Đức Thắng.

Tại workshop, diễn giả và các giảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các vấn đề liên quan trong việc giảng dạy trên nền tảng công nghệ. Nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại trong quá trình giảng dạy nhằm tăng hiệu quả, thu hút người học.

Hầu hết các giảng viên tham gia trao đổi đều đồng tình với quan điểm chủ đạo trong giảng dạy trực tuyến: Việc dạy học không chỉ cần giáo án hay kế hoạch chi tiết cho từng bài giảng, mà còn phải có là một “bản đồ” tổng thể cho cả môn học. Nội dung tốt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn giúp người học có cái nhìn thực tế; cách truyền tải nội dung sao cho thu hút, cũng phải được chú trọng.

Đồng thời, các ý kiến thảo luận cũng chỉ ra rằng quá trình giảng dạy là quá trình tương tác hai chiều giữa giảng viên và sinh viên, tạo ra tri thức cùng nhau, thầy với trò và trò với trò đều có thể tiếp thu được. Ứng dụng nội dung bài giảng vào các vấn đề cụ thể thực tiễn để giúp sinh viên hiểu sâu về lý thuyết, hiểu được mục đích của môn học một cách tích cực và hiệu quả.

Buổi trao đổi trên tinh thần chia sẻ tích cực đã đem lại những thông tin hữu ích và kinh nghiệm thực tế, giúp các giảng viên thực hiện tốt hơn công việc của mình trong ngữ cảnh việc dạy và học trực tuyến là hình thức gần như bắt buộc trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

 

tdtu
Các diễn giả tại workshop.